+420 606 221 716          huruspreklad@gmail.com
Překlad si můžete objednat na e-mailové adrese huruspreklad@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 606 221 716, případně si můžete vyžádat cenovou nabídku přímo na naší stránce.
Cena za překlady se počítá na normostrany. Jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer v dokumentu Microsoft Word. Po vyžádání si cenové nabídky Vám na základě termínu vyhotovení (expresní nebo běžný) a náročnosti daného dokumentu určíme cenu za překlad. Následně nám zadání překladu a cenu potvrdíte a my okamžitě začínáme s překladem. Cena se určuje z výchozího textu. V případě, že z výchozího textu není možné cenu určit, určujeme ji z výsledného textu.
V naší agentuře jsme Vám k dispozici neustále. Překlady si můžete objednávat i v noci, respektive i o víkendech a svátcích. Na e-maily reagujeme v nejkratším možném čase. Telefonicky se s námi můžete spojit každý den do 20:00. V případě, že jsme nestihli na Váš telefonát reagovat, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné.
Dokumenty, které si chcete nechat přeložit, nám můžete zasílat ve formátu Word, Excel, Powerpoint nebo naskenované ve formátu PDF. Při překladu webových stránek úplně stačí, když nám pošlete link Vaší webové stránky, kterou si chcete nechat přeložit. Dokumenty nám můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu huruspreklad@gmail.com.
Na požádání Vám překlad předáme ve formě tabulky, kde bude v jednom sloupci originální text a hned vedle bude jeho překlad. Díky tomu se budete umět v překladu zorientovat a bez problémů najdete vše, co potřebujete. Tento způsob předání překladu doporučujeme zejména při překladech webových stránek.
Jednoduchá definice expresních překladů je, že jsou to dokumenty, které jste potřebovali mít přeloženy již "včera". Jedná se o kratší, či delší dokumenty, které potřebujete mít přeložené v co nejkratším možném termínu, nejlépe rovnou v zadaný den. V případě expresních překladů upřednostníme Vaše dokumenty a okamžitě začneme pořizovat Váš překlad. Za vyhotovení expresních překladů si účtujeme příplatek 20-30% z ceny běžného překladu, v závislosti na náročnosti překládaného textu.
Naše překladatelská agentura zaměstnává velmi šikovné korektory a umíme Vám zajistit korektury maďarských, ruských, českých a slovenský textů rodilými mluvčími. Cena korektury závisí vždy na náročnosti a nesprávnosti daného textu, obecně se však pohybuje okolo 3 eur/NS.
Samozřejmě, že ano. Velmi se těšíme, když jsou naši klienti s naší prací spokojeni a s důvěrou se na nás opět obrátí. V případě dlouhodobé spolupráce Vám dokonce poskytneme i slevu na další vyhotovené překlady.
Naše společnost se věnuje překládání menšího počtu jazyků, díky čemuž se dokážeme na dané jazyky plně soustředit a podařilo se nám vytvořit tým skutečných odborníků. Jelikož se věnujeme výhradně maďarštině, ruštině, slovenštině a češtině dokážeme zajistit perfektní kvalitu každého překládaného textu. Úzce spolupracujeme s našimi překladateli, provádíme kontrolu jejich překladů a společně se snažíme o dosažení kvalitních překladů. Spolupracujeme i s odborníky z různých oblastí, kteří nám v případě náročnějších překladů vždy ochotně poradí s terminologií. V případě, že se v textu objeví nejasné, komplikované formulace a překladatel si není jejich překladem jistý, vždy si všechno upřesníme a konkretizujeme přímo u Vás, požádáme Vás o zpřesnění dané formulace a i díky tomu se nám nemůže stát, že bychom vyhotovili neadekvátní nebo nesprávný překlad.
V první řadě je třeba říci, že ne každý překladatel je i tlumočníkem. Naše překladatelská agentura Vám však dokáže zajistit i tlumočníka do maďarštiny. Tlumočníků Vám umíme zabezpečit v rámci celé České a Slovenské republiky, případně i na obchodní cesty do Maďarska. Pokud potřebujete tlumočníka, obraťte se na nás. Simultánním tlumočením se v současné době naše překladatelská agentura nezabývá.
Při objednávce tlumočení do maďarštiny je třeba uvést na kdy tlumočníka potřebuje, kde bude tlumočení probíhat, kolik hodin/dnů bude tlumočení trvat, o jakou událost se jedná a jaká bude tematika Vašeho setkání, prezentace, přednášky či jednání. Důležité je to hlavně proto, aby se tlumočník dokázal na tlumočení co nejlépe předem připravit. Z tohoto důvodu klientům i doporučujeme, aby nám zaslali pro tlumočníka alespoň podobné texty, aby se samotný tlumočník mohl na tlumočení připravit a už předem se seznámit s používanou terminologií. V případě, že tlumočení trvá několik dnů je také velmi DŮLEŽITÉ uvést, zda bude pro tlumočníka zajištěno i ubytování.
Ano, v případě krátkých tlumočení (např. 1 hodina) se určuje minimální sazba na základě dohody s objednatelem. V případě objednání si překladu kratšího textu se vždy první započatá strana počítá za plnou normostranu. To znamená, že nejnižší sazba za překlad je určena cenou za 1 NS v souladu s naším ceníkem.
Po vyhotovení překladu Vám vystavíme fakturu se splatností 10 dní. Proto Vás zároveň chceme poprosit, abyste při objednání překladu, respektive tlumočení vždy uváděli i Vaše fakturační údaje. Naskenovanou fakturu Vám zašleme spolu s vyhotoveným překladem. Originál faktury Vám případně zašleme poštou.


Věříme, že jsme Vám odpověděli na vše, co Vás zajímalo a v případě dalších dotazů se na nás obraťte na e-mailové adrese huruspreklad@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 606 221 716.